Doelgroep
De clinics van BS Sennenhonden richten zich niet alleen op alle Sennenhondeneigenaren, maar ook op alle eigenaren van andere rassen en eigenaren van rasloze honden.

Cursusinhoud
Voor de cursusinhoud wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke clinics.

Organisatorische en huishoudelijke zaken
 • Elke clinic bestaat - tenzij anders aangegeven - uit meerdere (veelal 3 tot 5) groepslessen
 • Elke les duurt 2 1/2 uur
 • Er is een ochtendgroep (10.00 - 12.30 uur) en een middaggroep ( 13.30 - 16.00 uur)
 • Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur voor de ochtendgroep of de middaggroep aangeven, hiermee zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden
 • Minimaal aantal deelnemers per groep: 4
 • Maximaal aantal deelnemers per groep: 6
 • U wordt verzocht om minimaal een kwartier vóór aanvang van de les aanwezig te zijn, koffie en thee staan voor u klaar
Benodigheden
Uiteraard neemt u - tenzij anders vermeld - uw (Sennen)hond mee naar de clinics. Wanneer er geen bijzonderheden over lijnen, halsbanden en/of tuigjes zijn vermeld, kunt u volstaan met de lijn en de halsband die (of het tuigje dat) u normaliter gebruikt. BS Sennenhonden werkt niet met beloningen tijdens de lessen, maar wanneer u dat prettig vindt kunt u hier uiteraard - tenzij anders vermeld - wél gebruik van maken. Tot slot dient u als eigenaar te zorgen voor makkelijk zittende kleding en een paar stevige schoenen. Vergeet u ook uw goede humeur niet?

Voorafgaande cursussen en/of workshops
Wanneer het voor het volgen van een clinic noodzakelijk is dat uw (Sennen)hond al eerder een workshop en/of cursus bij BS Sennenhonden heeft gevolgd, zal dit expliciet bij de betreffende clinic worden vermeld.

Minimumleeftijd
Wanneer het voor het volgen van een cllinic noodzakelijk is dat uw (Sennen)hond een bepaalde minimumleeftijd heeft bereikt, zal dit expliciet bij de betreffende clinic worden vermeld.

Gezondheid
Wanneer u zich aanmeldt voor een clinic van BS Sennenhonden, geeft u daarmee te kennen dat de gezondheid van uw (Sennen)hond geen beperking vormt voor deelname aan de clinic. Toch kan het zo zijn dat tijdens de clinic door BS Sennenhonden wordt geconstateerd dat voortzetting van uw deelname aan de clinic een gevaar voor de gezondheid van uw (Sennen)hond zou kunnen opleveren. Mocht dit het geval zijn dan wordt u verzocht de adviezen die u op dat moment krijgt, ter harte te nemen en zonodig uw deelname aan de clinic te staken. Uiteraard gunt BS Sennenhonden iedere deelnemer een plezierige tijd, maar de gezondheid van uw (Sennen)hond (en van uzelf natuurlijk ook) staat altijd voorop!

Gedrag
Bij BS Sennenhonden trainen onder andere Sennenhonden die in meerdere of mindere mate gedragsproblemen vertonen. Voor de eigenaren van deze groep Sennenhonden is het vrijwel onmogelijk om mee te doen aan activiteiten in de eigen omgeving en/of in combinatie met andere rassen, vanwege het ontbreken van acceptatie en begrip bij de organisatie en/of de eigenaren van de andere rassen. Om alle eigenaren van (Sennen)honden de mogelijkheid te bieden om leuke activiteiten te ondernemen, is het bij BS Sennenhonden wél mogelijk om met (Sennen)honden met gedragsproblemen deel te nemen aan clinics. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om met elkaar af te spreken dat deelnemers elkaars honden respecteren en zonodig negeren. Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand en zoek alleen contact met de (Sennen)hond van een medecursist wanneer daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Zeker na afloop van de clinics is het belangrijk om elkaars (Sennen)honden met rust te laten: vermoeide (Sennen)honden hebben immers vaak een korter lontje en dat geldt zeker voor vermoeide (Sennen)honden met een gedragsprobleem. Met een beetje goede wil en respect voor elkaar én elkaars (Sennen)hond, kunnen we allemaal een leuke tijd hebben tijdens de clinics!

Buitenactiviteiten en het weer
Vrijwel alle trainingen, workshops en clinics bij BS Sennenhonden vinden plaats in de buitenlucht en dat betekent dat het weer ons hierin parten kan spelen. Mocht vanwege extreme weersomstandigheden blijken dat de veiligheid van de deelnemers en/of hun (Sennen)honden niet gewaarborgd kan worden, dan zullen de activiteiten worden geannuleerd. Uiteraard ontvangt u dan zo snel mogelijk bericht over een alternatieve datum of restitutie van uw cursusgeld.

Foto- en filmopnamen
Gedurende de clinics kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt, die we kunnen gebruiken om de les en/of bepaalde situaties te evalueren. De foto's zullen bovendien in het Sennenhondenfotoboek op de website worden geplaatst.

Inschrijving
Voor de clinics van BS Sennenhonden kunt u zich inschrijven door het online Inschrijfformulier Clinics in te vullen
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u doorgaans binnen 24 uur een bevestiging en een factuur met de benodigde gegevens voor de betaling van uw cursusgeld.
 
U kunt zich ook als (ras)groep aanmelden. Zodra er met de vertegenwoordiger van de groep een datum en tijdstip (ochtendgroep of middaggroep) is bepaald, kunnen de afzonderlijke groepsleden zich volgens bovenstaande procedure inschrijven voor de met de vertegenwoordiger van de groep geplande datum en tijd. Iedere deelnemer ontvangt vervolgens een bevestiging en een factuur met de benodigde gegevens voor de betaling van het cursusgeld.

NB: Indien er bij inschrijving van een (ras)groep minder dan het maximaal aantal deelnemers zijn, behoudt BS Sennenhonden zich het recht voor om de groep aan te vullen met individuele deelnemers. Dit kunnen deelnemers met een ander ras of met een rasloze hond zijn.

Cursusgeld
Voor de hoogte van het cursusgeld wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke clinics. Voor alle clinics geldt dat uw inschrijving pas definitief is, na ontvangst van uw betaling. Houdt u daarom de uiterste betaaldatum op de factuur goed in de gaten en betaal zo snel mogelijk!

Goodybag
Iedere clinic-deelnemer ontvangt na afloop van de eerste les van de clinic een Goodybag, met daarin o.a. lekkers en heel veel informatie!


Annulering
Wanneer u na inschrijving uw deelname aan een clinic moet annuleren zijn de volgende situaties mogelijk:
 • u zorgt zelf voor een plaatsvervanger, meldt diens gegevens bij BS Sennenhonden en verrekent zelf de kosten voor de clinic met uw plaatsvervanger
 • BS Sennenhonden kan een plaatsvervanger van de reservelijst indelen -> u ontvangt uw inschrijfgeld terug zodra de betaling van uw plaatsvervanger van de reservelijst door BS Sennenhonden is ontvangen
 • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de workshop -> u ontvangt uw cursusgeld volledig retour
 • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats ná de woensdag voorafgaand aan de workshop -> u ontvangt uw cursusgeld retour onder inhouding van € 7,50 administratiekosten i.v.m. de voor u gemaakte reserveringen (m.u.v. bijzondere omstandigheden)
 

Eerstvolgende evenement in de agenda

Geen evenementen